Samenwerken en communicatie

Toon meer


Toon meer


Toon meer


Reuzenkatapult bouwen


Toon meer


Het mijnenveld


Toon meer


Toon meer


Cruise in the carribean

(ook indoor)

Toon meer


De weersateliet

(ook indoor)

Toon meer


Kernkwadranten van Offman


Toon meer


Je hebt als groep de opdracht om 5 voorwerpen uit de alligator pit te halen.
Aangezien de alligators uitgehongerd zijn is het aangewezen om in de alligator pit minstens een halve meter boven de grond te blijven. Jullie dienen als groep een systeem te bedenken om deze voorwerpen er zo snel mogelijk uit te halen.
Deze opdracht is voor iedereen geschikt (naargelang de rol die je inneemt heb je andere uitdagingen) zodat je teambuilding ook ECHT in team gebeurt. Het nodige vertrouwen en de medewerking van iedereen is vereist om tot een goed eindresultaat te komen.
Deze opdracht kan als fun-activiteit deel uitmaken van een halve of volle teambuildingdag, maar is ook uitermate geschikt om terugkoppeling te geven op vlak van samenwerking, communicatie, strategiebepaling, ...
Dit is een oefening voor de ganse groep. Iedereen moet ten minste één keer zijn verantwoordelijkheid nemen. Men dient te overleggen, te beslissen, een strategie te bepalen. Dit wordt op een speelse manier uitgevoerd en nadien wordt de link naar het bedrijfsleven gelegd en worden de deelnemers ook voor een stuk geconfronteerd met de realiteit. Het is een aangename kennismaker en je leert de collega’s direct op een andere manier kennen.
Je hebt als groep de opdracht om de kluis te openen die toegang geeft tot het echte teamwerk. Daarvoor moet je de oranje en de blauwe bal verwisselen van plaats volgens een bepaald patroon. De persoon die de ballen verwisselt moet binnen het terrein steeds boven de grond zweven. Hij mag het terrein noch de kegels aanraken. Indien dit toch gebeurt gaat de kluis onherroepelijk dicht.
Het team moet op een heel constructieve en vindingrijke manier samenwerken om de opdracht te doen slagen. In de kluis heerst er ook een radioactieve straling. Hierdoor mag eenzelfde persoon maximum 5’ in de kluis zijn.
Deze opdracht is voor iedereen geschikt (naargelang de rol die je inneemt heb je andere uitdagingen) zodat je teambuilding ook ECHT in team gebeurt.
Je krijgt een uur de tijd om met de geleverde materialen in team een katapult te bouwen. De bedoeling is dat jullie de bal nadien zo ver mogelijk trachten te gooien met behulp van de katapult en goed teamwerk.
Tijdens het opbouwen mag je afwisselend 5’ praten en dan 5’ werken in stilte.
Indien de groep bestaat uit meer dan 12 deelnemers, kan een tweede katapult gebouwd worden en kan eveneens een competitie ingebouwd worden tussen beide groepen.
Wie werkt het best samen? Wie krijgt de bal het verst?
Deze opdracht kan als fun-activiteit deel uitmaken van een halve of volle teambuildingdag, maar is ook uitermate geschikt om terugkoppeling te geven op vlak van samenwerking, communicatie, strategiebepaling, ...

Je hebt als groep de opdracht om het mijnenveld te ontmantelen. In het mijnenveld bevinden zich 3 bommen die tegelijkertijd onschadelijk gemaakt moeten worden.
Het mijnenveld is hypergevoelig. Daarom mag er ook niets of niemand de grond raken of het ganse mijnenveld ontploft.

Deze opdracht kan als fun-activiteit deel uitmaken van een halve of volle teambuildingdag, maar is ook uitermate geschikt om terugkoppeling te geven op vlak van samenwerking, communicatie, strategiebepaling, ...
Een combinatie met persoonlijkheidsanalyses (DISC, MBTI, Insights, ...) en de hiermee gepaard gaande communicatiestijlen, levert boeiend feedbackmateriaal.
Onze begeleiders hebben meer dan 10 jaar ervaring in training & coaching en kunnen heel krachtig de linken leggen tussen de observaties en de reële werksituatie.

Je bent lid van een team archeologen dat voor de universiteit zoekt naar verloren schatten. Of misschien toch niet?
Kunnen jij en je rivalen veilig een ravijn met snelstromende water oversteken? Je hebt alleen een schamele boot en je weet niet zeker wie je kan vertrouwen.
Je bent de leider van een team dat een terroristische bom op een schip vol passagiers onschadelijk moet maken.
Helaas is het licht in de machinekamer, waar de bom zich bevindt, kapot. Je hebt bovendien niet veel tijd om je taak te volbrengen. Kan je je team in het donker, zonder te spreken, door de juiste ontmantelingsprocedure loodsen voordat de bom ontploft.

Dit is een simulatie waarbij de deelnemers vertrouwen in de leider moeten hebben. Van de leider wordt een behoorlijke dosis inventiviteit en een duidelijke communicatie gevraagd.
Deze opdracht kan ook uitgevoerd worden met twee leiders, die dan ook onderling moeten samenwerken en afspreken.
Deze opdracht kan als fun-activiteit deel uitmaken van een halve of volle teambuildingdag, maar is ook uitermate geschikt om terugkoppeling te geven op vlak van samenwerking, communicatie, strategiebepaling, ...

De weersateliet

Je hebt de bouwtekeningen in handen gekregen van een computergestuurde weersatelliet die zijn tijd jaren vooruit is. Het prototype moet zo snel mogelijk gebouwd en gelanceerd worden. Anders gaat de uitvindster met haar bouwtekening naar uw concurrent en dan heb je dan de kans verspeeld om wereldwijd marktleider te worden.
Om in de opdracht te slagen moeten alle teams (management, logistiek, planning, constructieteam) samenwerken. Op een plezante maar krachtige manier ervaar je de verschillende potentiëlen van je teamleden. Je ontdekt ook onbekende kwaliteiten. Nadien wordt deze oefening in kaart gebracht met de mogelijke linken naar de bedrijfssituatie.
Deze opdracht kan als fun-activiteit deel uitmaken van een halve of volle teambuildingdag, maar is ook uitermate geschikt om terugkoppeling te geven op vlak van samenwerking, communicatie, strategiebepaling, ...

Werken met de Kernkwadranten van Ofman is een waardevolle methode met vernieuwende inzichten rond communicatie en conflicthantering.
Je leert je kernkwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen in kaart te brengen. Dat is een veelgebruikte, heldere en toegankelijke methode die je ook kunt gebruiken om conflicten met anderen te analyseren.
Op een heel interactieve manier gaan de teamleden deze techniek afwisselend op elkaar toepassen waardoor men zichzelf én de anderen beter leert kennen én begrijpen.