Creatief samenwerken

Reuzenkatapult bouwen

(2u)

Toon meer
Toon meer
Toon meer
Je krijgt een uur de tijd om met de geleverde materialen in team een katapult te bouwen. De bedoeling is dat jullie de bal nadien zo ver mogelijk trachten te gooien met behulp van de katapult en goed teamwerk.
Tijdens het opbouwen mag je afwisselend 5’ praten en dan 5’ werken in stilte.
Indien de groep bestaat uit meer dan 12 deelnemers, kan een tweede katapult gebouwd worden en kan eveneens een competitie ingebouwd worden tussen beide groepen.
Wie werkt het best samen? Wie krijgt de bal het verst?
Deze opdracht kan als fun-activiteit deel uitmaken van een halve of volle teambuildingdag, maar is ook uitermate geschikt om terugkoppeling te geven op vlak van samenwerking, communicatie, strategiebepaling, ...
Je leert vanuit het niets een volledig beeld te creëren met electriciteitsdraad, aluminium folie, tape, textiel en een speciale lijm-verf (textielverharder).
Wij voorzien alle materialen. Iedereen werkt aan een gezamenlijk beeld.
De workshop duurt een ganse dag.
Een halve dag workshop is eveneens mogelijk. Voorbeelden van creaties in die tijdspanne, op aanvraag.

Een mega-kite bouwen is niet zomaar een workshop maar dit is een teambuilding workshop voor grote groepen die echt alles combineert wat voor een bedrijf belangrijk is:
COMMUNICEREN, SAMENWERKEN EN RESULTAAT.
De deelnemers maken eerst per groepje van 4-5 personen een identieke kleinere vlieger. Dit gebeurd volgens een door ons geleverde bouwbeschrijving. Als deze vliegers (=modules) klaar zijn worden alle vliegers samengebracht tot één Megavlieger.
Bij deze workshop werkt dus iedereen samen aan één gezamenlijk eindresultaat de Megavlieger!
Doordat er zoveel mensen tegelijk aan één eindresultaat werken maakt dat deze workshop tot dé ultieme teambuilding opdracht voor grote groepen!
Het koppelen van de individuele modules vereist overleg en samenwerking omdat door de enorme afmetingen van de vlieger het niet mogelijk is dit ongestructureerd uit te voeren. Dus ook hier zal overleg gepleegd moeten worden.

Het is telkens een hele belevenis om te zien hoe deze enorme Megavliegers onder luid gejuich en gejoel het luchtruim kiezen! Hiermee is het hek van de dam en kan iedereen zich weer even heerlijk kind voelen. Wanneer je op dát moment naar de gezichten van uw medewerkers kijkt, weet je dat deze dag zeker geslaagd is.

Alternatief voor gewone (kleinere) groepen: een reuze kite bouwen
Voor groepen met minder dag 50 personen maken de deelnemers diverse reuze kites.
Per groep van ongeveer 7 à 8 personen wordt 1 reuze kite gebouwd.
Aan het eind volgt een wedstrijd om ter langst en hoogst vliegen …